Wyniki Raportu Aasa – Aktywność internetowa starszych pokoleń oczami młodych 2018

Komentarze ekspertów

Bogna Bartosz

dr Bogna Bartosz

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

Młodsi sądzą, że starsi użytkownicy internetu nie posiadają wysokich kompetencji cyfrowych, jak wynika z Raportu Aasa – Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018. Wynika to z prostego faktu, że osoby w wieku 15-35 lat oceniają kompetencje starszych przez pryzmat własnych doświadczeń i aktywności w sieci.

Wśród starszych użytkowników widać wyraźny podział na dwie grupy, o różnych umiejętnościach – pokolenie dziadków, którzy są zagrożeni rzeczywistym wykluczeniem i drugą grupę, którą stanowią rodzice i teściowie ankietowanych, posiadający wyższe kompetencje i częściej korzystający z sieci. Jak można przypuszczać, oceny dotyczące kompetencji starszych internautów będą się jednak zmieniać na korzyść, ponieważ młodzi już dostrzegają, że starsze pokolenia coraz częściej są świadome możliwości, jakie daje sieć.

Dominik Batorski

dr Dominik Batorski

Socjolog, Uniwersytet Warszawski

Wiek jest nadal jednym z głównych wyznaczników korzystania z internetu w Polsce. Ponad połowa Polek i Polaków w wieku 15-35 lat ma bliskich, którzy są wykluczeni cyfrowo. Przede wszystkim dotyczy to ich dziadków i babć, wśród których z sieci korzysta 30 procent, natomiast w pokoleniu rodziców ponad 80 procent.

Kluczowe bariery to brak kompetencji oraz świadomości, przekładający się na brak potrzeb korzystania z sieci. Ciekawe, że w ocenie młodych barierą w korzystaniu z internetu przez osoby starsze jest brak wystarczających umiejętności, gdyż sami seniorzy znacznie rzadziej wymienili ten powód w ubiegłorocznym badaniu, częściej wskazując na brak potrzeby korzystania z internetu. Może to świadczyć o tym, że bariery motywacyjne mają większe znaczenie niż kompetencyjne. Potrzeba zdobycia umiejętności pojawia się dopiero wtedy, kiedy jest chęć używania internetu.

Mirosław Filiciak

Prof. Mirosław Filiciak

medioznawca, Uniwersytet SWPS

Wiek to podstawowy czynnik wykluczenia cyfrowego w Polsce. Prowadząc dyskusję na ten temat pamiętajmy jednak, żeby zachować podmiotowość seniorów. Zaczynając od tego, że ich praktyki medialne nie zawsze muszą być efektem wyłącznie braku kompetencji, lecz także kwestią stylu życia i przyzwyczajeń.

Oczywiście sieć jest w coraz mniejszym stopniu „ejdżystowska”, a wraz ze starzeniem się społeczeństwa powstaje coraz więcej usług – komercyjnych i publicznych – adresowanych do osób starszych. Warto zachęcać do korzystania z nich, jednak aby to niwelowanie międzypokoleniowych różnic było efektywne, trzeba pamiętać, żeby nie tworzyć jednej normy „kompetentnego użycia” wokół praktyk „młodych, wykształconych, z dużych miast”.

Anna Trząsalska

Anna Trząsalska

Senior Research Executive, Kantar Public

Osoby starsze coraz częściej dostrzegają i korzystają z możliwości, jakie oferuje im cyfrowa rzeczywistość. Nie poruszają się jednak po internecie na takim poziomie zaawansowania, jak młodzi, więc często w tym celu korzystają z ich pomocy.

Jak się okazuje, niemal wszyscy młodzi są gotowi, by wesprzeć swoich bliskich w nauce lub pokonaniu trudności w korzystaniu z internetu. Mogą się oni stać przewodnikami po wirtualnym świecie, udzielając swoim rodzicom, teściom lub dziadkom niezbędnych wskazówek. Przy takim wsparciu oraz chęci do rozwijania swoich umiejętności cyfrowych, można się spodziewać, że odsetek wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych będzie w przyszłości spadał, tym bardziej, że z roku na rok do grona osób starszych dołączają osoby, które w swoim życiu prywatnym lub zawodowym miały z internetem znacznie większą styczność niż nasi dziadkowie.

Wyniki Raportu Aasa - Polki Wykluczone Cyfrowo 2017

Komentarze ekspertów

Bogna Bartosz

dr Bogna Bartosz

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

Analizując sytuację Polek wykluczonych cyfrowo, mamy do czynienia w pewnym sensie z sytuacją paradoksalną, w ramach której wykluczenie nie jest uwarunkowane brakiem dostępu do Internetu, lecz może mieć raczej charakter bariery psychologicznej.

Zmiana tych przekonań jest niezwykle istotna i powinna być związana z podejmowanymi różnorodnymi działaniami, dedykowanymi kobietom 45+ oraz ich rodzinom i najbliższemu otoczeniu.

Dominik Batorski

dr Dominik Batorski

Socjolog, Uniwersytet Warszawski

Badania potwierdzają, że podstawowym powodem niekorzystania lub umiarkowanego korzystania z Internetu jest brak motywacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo tych barier, zalety umiejętnego wykorzystania sieci dostrzegane są praktycznie powszechnie.

Patrząc na wyniki raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, pogląd ten podziela aż 85 proc. badanych kobiet. Jest to olbrzymia pozytywna zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to zdecydowana większość starszych osób, które nie korzystały z sieci uważała, że jest to technologia dla młodych.

Urszula Krassowska

Urszula Krassowska

Account Director, Kantar Public

Jak wynika z raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, niezwykle ważne dla ankietowanych kobiet okazało się być pogłębienie kontaktów z rodziną i znajomymi. Dlatego aby zbudować wśród kobiet wykluczonych potrzebę korzystania z Internetu, a co za tym idzie skłonić je do uzyskania takich umiejętności, warto odwołać się do ułatwień w komunikacji z najbliższymi.

Co więcej, to najbliżsi mogą pomóc im w stawianiu pierwszych kroków w Internecie, a dzięki młodszym pokoleniom kobiety wykluczone cyfrowo zyskają szansę na włączenie się do społeczeństwa online.

Informacje o organizatorze

Organizatorem akcji edukacyjnej jest Aasa Polska, technologiczna firma finansowa, wywodząca się z Estonii i Finlandii – krajów będących liderami cyfryzacji w Europie. Włożono tam wiele wysiłku we wdrożenie zaawansowanych usług elektronicznych w służbie obywatelom oraz wysokich standardów cyberbezpieczeństwa. Równolegle do cyfryzacji, która przebiegała we współpracy sektora publicznego z prywatnym, stawiano na najważniejszy aspekt – edukację społeczeństwa.

Operując na rynku polskim chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystywania Internetu i nowych technologii, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.

W internetową akcję edukacyjną Aasy Netu aktywnie zaangażowali się pracownicy naszej firmy. Materiały edukacyjne opracowali Marek i Maja. W rolę studenta w filmie promującym kampanię wcielił się Przemek. Wielu innych pracowników firmy wsparło kampanię swoją wiedzą i kreatywnością, za co serdecznie im dziękujemy!

Nasza firma specjalizuje się w udzielaniu pożyczek ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania. Nie udzielamy pożyczek krótkoterminowych, dba o rozwój rynku i klienta. Łączymy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo.

Ściśle współpracujemy z renomowanymi instytucjami branżowymi takimi jak Biuro Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej – ERIF i Infomonitor. Jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nie udzielamy pożyczek krótkoterminowych, dbamy o rozwój rynku i klienta.

Poznaj nas bliżej na: